Tuesday, November 22, 2016

FELDA Rugi RM200 Juta, Siapa Penyebab & Siapa Akan DiPertanggungjawabkan?


Laporan Ketua Audit Negara 2015 (Siri 2) mengenai dua perkara membabitkan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) ini memang tidak benar dan sengaja diada-adakan?

Siapa bertanggungjawab mengenainya?

Menteri, Pengerusi FELDA, Lembaga Pengarah atau individu yang diamanah melaksanakannya?

Ketua Audit Negara mendedahkan di Dewan Rakyat perkara yang pastinya  memalukan FLEDA dan pengurusannya?

Wajarkah perkara ini didedahkan?

Tidakkah perlu dijaga air muka Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak kerana FELDA ini ‘jagaan’ dan ‘anak kesayangannya’?

Najib selama ini memuji-muji FELDA tetapi ini pula yang berlaku?

Patutkah FELDA diperlakukan sebegini?

FELDA itu siapa?

Semalam Jabatan Audit Negara mendedahkan kontrak perolehan FELDA bernilai RM148.42 juta telah ditandatangani tanpa kebenaran yang sah.

Selain itu, Ketua Audit Negara mendedahkan FELDA mengalami kerugian lebih RM45 juta dalam usahasama penternakan ikan dengan salah sebuah anak syarikatnya.

Laporan tersebut turut berkata FELDA mengalami kerugian sebanyak RM28 juta membabitkan empat anak syarikat dan syarikat dibawah kumpulannya yang ditubuhkan tanpa kelulusan Menteri Kewangan.

Syarikat tersebut ditubuhkan untuk melaksanakan Projek Pertanian Sturgeon, restoran Savaro dan Projek Pastri Schneeballen.

Kontrak perolehan FELDA

Apa kesannya jika ditandatangani kontrak tanpa kebenaran yang sah?

Kes ini melibatkan sejumlah 64 kontrak untuk perolehan 'light detection and ranging' (LiDAR) yang didakwa ditandatangani oleh pengarah jabatan pengurusan tanah yang tidak mempunyai kuasa.

Laporan itu menyebut, tiada penilaian terhadap prestasi kewangan telah dijalankan ke atas kontrak-kontrak ini - 16 kontrak bernilai RM11.4 juta pada tahun 2013 dan 48 kontrak bernilai RM38.72 juta pada 2014.

"Pengumpulan data LiDAR oleh Bumitouch Sdn Bhd 2013-2015 telah dijalankan," kata Laporan Audit Negara 2015 (Siri 2) yang dibentangkan di Parlimen, hari ini.

"Bayaran penuh daripada RM40.57 juta bagi 53 daripada 64 kontrak dengan Bumitouch telah dibuat walaupun serahan daripada LiDAR tidak diterima sepenuhnya.

"Kerja-kerja telah dimulakan antara 39 hingga 136 hari sebelum pelantikan kontraktor diluluskan untuk 45 daripada 64 kontrak LiDAR bernilai RM33.83 juta," menurut pendedahan tersebut.

Kerja-kerja tersebut telah dijalankan berdasarkan rangka kerja yang dimeterai oleh pengarah yang tidak diberi kuasa untuk menandatangani, tambahnya.

Pengarah yang tidak diberi kuasa menurunkan tanda tangan?

"Penggunaan teknologi LiDAR untuk tujuan penanaman semula tidak dapat dimulakan kerana serahan untuk tempoh Oktober 2013 hingga Mei 2015 dalam bidang berkaitan tidak diterima sepenuhnya.

LiDAR bukanlah satu-satunya isu yang diketengahkan oleh laporan audit sebagai terdapat kesalahan.

Perolehan dan kontrak lain

Ketua Audit Negara juga  mengenal pasti beberapa perolehan dan kontrak lain selepas mengaudit 15 anak-anak syarikat FELDA.


Laporan audit menunjukkan bayaran penuh sebanyak RM40 juta telah dibuat walaupun kontrak bagi pelan tindakan projek jalur lebar FELDA tidak tersedia.

Rangka tindakan projek jalur lebar sepatutnya dibuat oleh FELDA Prodata Sdn Bhd.

"Pelaksanaan projek jalur lebar yang menelan belanja RM566 juta hanya siap sehingga penyediaan pelan tindakan," katanya sambil menambah bahawa projek percubaan dan penuh telah digantung sejak 29 Jan 2015.

Selain itu, MCM Value Sdn Bhd menerima RM209,000 untuk pengurusan nilai projek jalur lebar tanpa apa-apa kontrak.

FELDA Rugi RM45 Juta

Mengenai laporan terhadap  FELDA Caviartive Sdn Bhd (FCSB) yang membelanjakan RM47.61mil dalam projek ternakan ikan Ketua Audit Negara berkata pulangannya termasuk dari penternakan sturgeon dan pemindahan teknologi tidak disedari susulan penggantungan projek tersebut.

FCSB menandatangani kontrak bernilai AS$45 juta (RM146.25 juta) dengan dua syarikat I2C Hassed Co Ltd dan I2C Hassed (M) Sdn Bhd yang melebihi had RM110 juta yang diluluskan lembaga pengarah FELDA.

Syarat perjanjian perkhidmatan pemindahan teknologi dan perjanjian kontrak reka bentuk binaan yang ditandatangani antara FCSB dan syarikat yang dilantik tidak melindungi kepentingan FCSB.

Ketua Audit Negara turut melaporkan, Global Settlers Sdn Bhd (GSSB) pula membelanjakan RM8.4 juta untuk membuka lima restoran Savaro tetapi kesemuanya ditutup selepas dua atau tiga tahun beroperasi.

Sementara itu, bagi Projek Pastri Schneeballen, GSSB membuat bayaran berjumlah RM2.29 juta kepada sebuah syarikat yang tidak berkaitan.

"Bayaran itu juga dibuat tanpa dokumen sokongan yang mencukupi dan penglibatan syarikat tidak berkaitan ini tidak dinyatakan dalam kontrak," katanya.

Laporan itu turut mendedahkan Projek Pastri Schneeballen ditamatkan pada Oktober tahun lalu dan RM6.39 juta dibayar untuk kontrak dan mesin pastri.

Dengan kerugian sebegini besar, apakah pihak berkuasa, sama ada kementerian atau Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) akan ‘tenguk saja’?

Duit FELDA duit siapa?